Strona główna
Logowanie

Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!
Menu główne
Strona główna
O LGD
Obszar LGD
Dane teleadresowe
Władze LGD
Biuro LGD
Do pobrania
Walne Zebranie Członków
Członkowie LGD
Gelerie foto
LSR 2014-2020
1. LSR
2. Umowa ramowa
3. Kryteria
4. Plan działania
5. Plan komunikacji
6. Plan szkoleń
7. Nabory wniosków
8. Wyniki naborów
9. Doradztwo
10. Konsultacje LSR
11. Środki na LSR
12. Animacja
13. Zestawienie rzeczowo-finansowe
LSR 2007-2013
Aktualności
O projekcje
PROW 2007-2013
RLKS 2014-2020
Leader
MINROL
Procedury wyboru operacji
Kryteria oceny operacji
Działania
Konkursy dz. 413 Wdrażanie LSR
Wnioski
Forum dyskusyjne
Zapytania ofertowe
Zestawienia rzeczowo-finansowe
Warto zobaczyć
Gospodarstwa agroturystyczne
Kultura sport
Przyroda
Turystyka
PPL+ Schemat II
Zestawienie rzeczowo - finansowe z realizacji projektu
Informacja o postępach realizacji projektu
Projekty
Doradztwo o funduszach UE
Zdobądz nowe kwalifikacje
Kurs kosmetyczny i stylizacji paznokci
Biuletyny z projektu "Wiedząc więcej - można więcej"

KONKURS dz. TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
19.09.2013.

Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” informuje, iż w dniach 14.10.2013 - 28.10.2013 prowadziła będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


 

Ogłoszenie - pobierz

Celem ubiegania się wsparcie w ramach  działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” niezbędnym jest złożenie następujących dokumentów:

1. Wniosek o przyznanie pomocy.


2. Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy finansowej:
• Ekonomiczny Plan Operacji - załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy:
• Oświadczenie Wnioskodawcy, iż w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku                 o przyznanie pomocy wnioskodawca nie był wpisany do ewidencji działalności gospodarczej
• Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy
• Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis
• Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji
• Wzór gwarancji
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 


3. Wykaz dodatkowych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji  (dokumenty obowiązkowe):
   1. Opis operacji wskazujący na rozwój turystyki w oparciu o lokalne zasoby, w szczególności skierowanej    na tworzenie i rozbudowę bazy turystycznej i usług na rzecz turystyki.
   2.  Oświadczenie o planowanym okresie realizacji operacji.
   3.  Opis promocji lokalnych produktów i usług z wykorzystaniem logotypu/marki LGD.
   4.  Oświadczenie o statusie planowanych do zatrudnienia osób.
   5. Opis operacji wskazujący na zwiększenie dostępu  do  infrastruktury publicznej oraz usług przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru objętego LSR.

 

  Instrukcje wypełniania dokumentów aplikacyjnych:


• Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
• Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji


        Dokumenty do pobrania (wyżej wymienione) - pobierz

        Dodatkowe informacje można uzyskać tutaj

                                 

 

   Poczytaj o działaniu  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy prowadzący do wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich.
O pomoc mogą ubiegać się: osoby fizyczne, osoby prawne - podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych – wykonujące(y) działalność gospodarczą, jako mikroprzedsiębiorstwo1 oraz spełniające(y) obowiązujące kryteria dostępu do pomocy.

Pomoc udzielana jest w formie refundacji maksymalnie 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć:
• 100 tys. zł - jeśli Ekonomiczny Plan Operacji (biznes plan) przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy,
• 200 tys. zł - co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy,
• 300 tys. zł - co najmniej 3 miejsc pracy, 
   w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.
Beneficjenci mają możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji w wysokości do 50% wnioskowanej kwoty pomocy.

Pomoc może być udzielana z tytułu operacji związanych z podejmowaniem lub rozwijaniem (wykonywaniem) działalności gospodarczej w zakresie:
usługi dla ludności,  sprzedaż hurtowa i detaliczna,  rzemiosło lub rękodzielnictwo,
roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne, usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją  i wypoczynkiem, usługi transportowe, usługi komunalne, magazynowanie lub przechowywanie towarów, wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy, z wyłączeniem wytwarzania produktów energetycznych wyłącznie z produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne.

Pomoc może być przyznana, jeśli m.in.: operacja jest uzasadniona ekonomicznie, operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają do niej zastosowanie, siedziba lub oddział, lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją - miejsce położenia nieruchomości, znajdują się w miejscowości należącej do gminy: wiejskiej, miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 lub 20 tys. mieszkańców2, lub miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, Ekonomiczny Plan Operacji przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji, w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy Wnioskodawcy nie przyznano pomocy inwestycyjnej w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie, objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007-2013”, operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi powyżej 20 tys. zł.

Zakres kosztów kwalifikowalnych, tj. mogących podlegać refundacji, obejmuje m.in. koszty: budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych,  zagospodarowania terenu, zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu, zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej, zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą).

 

 

Zmieniony ( 26.09.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Osoby online
Statystyki wizyt
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj8
mod_vvisit_counterWczoraj306
mod_vvisit_counterBieżący tydzień2145
mod_vvisit_counterBieżący miesiąc3024
mod_vvisit_counterRazem719830
Partner Wspierający LGD
PROW 2007-2013
PROW 2014-2020
KONSULTACJE
Fundusz Wyszehradzki
Rejestracja produktów regionalnych
Inicjatywy Obywatelskie
Tradycyjne chleby
Produkt lokalny
Produkt lokalny
Wieś tematyczna