Strona główna arrow 11. Środki na LSR
Logowanie

Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!
Menu główne
Strona główna
O LGD
Obszar LGD
Dane teleadresowe
Władze LGD
Biuro LGD
Do pobrania
Walne Zebranie Członków
Członkowie LGD
Gelerie foto
LSR 2014-2020
1. LSR
2. Umowa ramowa
3. Kryteria
4. Plan działania
5. Plan komunikacji
6. Plan szkoleń
7. Nabory wniosków
8. Wyniki naborów
9. Doradztwo
10. Konsultacje LSR
11. Środki na LSR
12. Animacja
13. Zestawienie rzeczowo-finansowe
LSR 2007-2013
Aktualności
O projekcje
PROW 2007-2013
RLKS 2014-2020
Leader
MINROL
Procedury wyboru operacji
Kryteria oceny operacji
Działania
Konkursy dz. 413 Wdrażanie LSR
Wnioski
Forum dyskusyjne
Zapytania ofertowe
Zestawienia rzeczowo-finansowe
Warto zobaczyć
Gospodarstwa agroturystyczne
Kultura sport
Przyroda
Turystyka
PPL+ Schemat II
Zestawienie rzeczowo - finansowe z realizacji projektu
Informacja o postępach realizacji projektu
Projekty
Doradztwo o funduszach UE
Zdobądz nowe kwalifikacje
Kurs kosmetyczny i stylizacji paznokci
Biuletyny z projektu "Wiedząc więcej - można więcej"

Główne założenia LSR PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
13.08.2015.
Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie programowania 2014-2020 obejmującej teren/y Gmin: Grudziądz, Gruta, Łasin, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Świecie nad Osą,  Chełmno, Lisewo, Stolno, Płużnica

 Do minimalnych zadań Lokalnej Grupy Działania  (LGD) w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata  2014-2020 należało będzie:
- rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami;
- opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru oraz obiektywnych kryteriów wyboru projektów, które pozwalają uniknąć konfliktów interesów, gwarantują, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej;
- zapewnienie spójności ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność podczas wyboru projektów poprzez uszeregowanie tych operacji w zależności od ich wkładu w realizację celów i strategii;
- opracowanie i publikowanie naborów wniosków lub ciągłej procedury składania projektów, w tym określanie kryteriów wyboru;
-  przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie;
- wybór projektów i ustalanie kwoty wsparcia oraz w stosownych przypadkach, przedkładanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem;
- monitorowanie wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i projektów będących przedmiotem wsparcia oraz przeprowadzenie szczegółowych działań ewaluacyjnych związanych z tą strategią.
 Planowana do realizacji Lokalna Strategia Rozwoju zakłada operacji, które  wdrażane będą bezpośrednio przez LGD lub przez beneficjentów realizujących te operacje za pośrednictwem LGD. Operacje te wdrażane będą w ramach dwóch programów:  Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego  i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Będą mogły być realizowane następujące działania:
1.  Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno - gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno - gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.
2. Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez: rozbudowę przedsiębiorstwa, rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa, działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi.
3. Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator.
4.  Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy), kluby pracy; aktywizacja społeczno - zawodowa.
5. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych,) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej.
6. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej,   w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno - społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych.
7. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
8. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji; tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorcami spożywczymi, w których jest prowadzona działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności tego przedsiębiorstwa jest przetwarzanie;
9. Wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w ramach krótkich łańcuchów dostaw; w zakresie świadczenia usług turystycznych; w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, w tym usług turystycznych.
10. Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk.
11. Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
12. Budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
13. Budowę lub przebudowę publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów  użyteczności publicznej.
14. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
 
 
Dokładne rodzaje przedsięwzięć zaplanowane do realizacji w ramach LSR będą konsultowane wspólnie z mieszkańcami  z obszaru działania LGD.
 
 
Zmieniony ( 14.08.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Osoby online
Statystyki wizyt
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj221
mod_vvisit_counterWczoraj243
mod_vvisit_counterBieżący tydzień2518
mod_vvisit_counterBieżący miesiąc8107
mod_vvisit_counterRazem791306
Partner Wspierający LGD
PROW 2007-2013
PROW 2014-2020
KONSULTACJE
Fundusz Wyszehradzki
Rejestracja produktów regionalnych
Inicjatywy Obywatelskie
Tradycyjne chleby
Produkt lokalny
Produkt lokalny
Wieś tematyczna