Strona główna arrow O projekcje
Logowanie

Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!
Menu główne
Strona główna
O LGD
Obszar LGD
Dane teleadresowe
Władze LGD
Biuro LGD
Do pobrania
Walne Zebranie Członków
Członkowie LGD
Gelerie foto
LSR 2014-2020
1. LSR
2. Umowa ramowa
3. Kryteria
4. Plan działania
5. Plan komunikacji
6. Plan szkoleń
7. Nabory wniosków
8. Wyniki naborów
9. Doradztwo
10. Konsultacje LSR
11. Środki na LSR
12. Animacja
13. Zestawienie rzeczowo-finansowe
LSR 2007-2013
Aktualności
O projekcje
PROW 2007-2013
RLKS 2014-2020
Leader
MINROL
Procedury wyboru operacji
Kryteria oceny operacji
Działania
Konkursy dz. 413 Wdrażanie LSR
Wnioski
Forum dyskusyjne
Zapytania ofertowe
Zestawienia rzeczowo-finansowe
Warto zobaczyć
Gospodarstwa agroturystyczne
Kultura sport
Przyroda
Turystyka
PPL+ Schemat II
Zestawienie rzeczowo - finansowe z realizacji projektu
Informacja o postępach realizacji projektu
Projekty
Doradztwo o funduszach UE
Zdobądz nowe kwalifikacje
Kurs kosmetyczny i stylizacji paznokci
Biuletyny z projektu "Wiedząc więcej - można więcej"

Aktualności z realizacji LSR PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
03.12.2009.

KONKURS PISANEK WIELKANOCNYCH 2015 - więcej            


    Przeszkoliliśmy członków Rady ds. oceny i wyboru operacji

Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis” została poddana kontroli prawidłowości wyboru operacji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, która prowadzona była przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Kontrola zakończyła się przekazaniem  „Raportu z czynności kontrolnych PROW 2007-2013”, z którym został zapoznany Zarząd LGD, pracownicy biura oraz członkowie Rady LGD. Spotkanie odbyło się 16 stycznia br. w Grubnie. Podczas spotkania, poza przedstawieniem ustaleń zawartych w Raporcie, przeszkolono członków Rady w zakresie prawidłowego prowadzenia procesu wyboru operacji i zasad sporządzania niezbędnej dokumentacji związanej w prowadzonymi przez LGD konkursami w ramach działań Osi 4 LEADER, tj. działania " małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". FOTO


 Szkolenie dla członków Rady LGD - 16.01.2015 r.

Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis” została poddana kontroli prawidłowości wyboru operacji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, która prowadzona była przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Kontrola zakończyła się przekazaniem  „Raportu z czynności kontrolnych PROW 2007-2013”, z którym został zapoznany Zarząd LGD, pracownicy biura. 

LGD „Vistula-Terra Culmensis” zaplanowała przedstawienie członkom Rady LGD ustaleń zawartych w "Raporcie z czynności kontrolnych" oraz zaplanowała przeszkolenie członków Rady w zakresie prawidłowego prowadzenia procesu wyboru operacji i zasad sporządzania niezbędnej dokumentacji.

Szkolenie odbędzie się 16 stycznia w godz. 16:00-19:00 w świetlicy wiejskiej w Grubnie (gmina Stolno).                  


 "Rogale i gęsina na św. Marcina"
 
Czarnina z ziemniakami, duszona gęsina z warzywami, szyjka gęsia a do tego czerwona kapusta na ciepło oraz kasza gryczana a na deser rogaliki świętomarcińskie. Specjały takie przygotowywano podczas warsztatów kulinarnych, które przeprowadzone były 21 października w Rozgartach (gm. Grudziądz) oraz  23 października w Robakowie (Gm. Stolno). W pierwszej grupie uczetsniczyli mieszkańcy z obszaru gminy Grudziądz a w drugiej spotkali się mieszkańcy trzech gmina wchodzących w skład LGD - z gm. Chełmno, Lisewo oraz Stolno. Łącznie uczetsników było 40 osób.
Warsztaty prowadziła p. Grażyna Dombek - na co dzień nauczyciel przedmiotów żywieniowych w szkole w Grubnie. Na początku wyrobiono ciasto drożdżowe na rogale, przygotowano farsz z płatków migdałów, orzech włoskich, rodzynek, cukru, miodu oraz soku z cytryny, następnie nafaszerowano gęsią szyję farszem z podrobów i kaszy jęczmiennej, po czym przyrządzano czarninę z suszonymi śliwkami, rodzynkami, gruszkami i jabłkami oraz zasmażano mięso z gęsi po czy duszono je w warzywach. W międzyczasie gotowała się czerwona kapusta oraz kasza. Na koniec wspólnie uczestnicy zasiedli do stołu, by zasmakować się w wspólnie przygotowanych specjałach. Mamy nadzieję, że udział w warsztatach przyczynił się do serwowania gęsiny na naszych stołach a przynajmniej, że zagości ona na naszych stołach w dniu 11 listopada, tj. dniu Św. Marcina i Dniu Niepodległości. Celem tych warsztatów było kultywowanie tradycji kuchni regionalnej, podtrzymywanie tradycji i przyrządzania gęsiny w naszych domach oraz integracja i aktywizacja mieszkańców. Uczestniczki pod okiem kucharza mogli nauczyć się przygotowywać gęsinę oraz rogale świętomarcińskie ale i również przy okazji wymienić się swoimi doświadczeniami. Była to również okazja do spotkania się, do wyjścia z domu.

Warsztaty te zorganizowała LGD „Vistula-Terra Culmensis” a sfinansowano je w ramach dz. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w ramach środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.                                                                    
                                                                                                   

Nabór na warsztaty "Rogale i gęsina na św. Marcina"
 
Ogłaszamy nabór na warsztaty kulinarne. Celem warsztatów jest: kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej, promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), tj. obszaru gmin Lisewo, Stolno, Grudziądz, Chełmno, integracja i aktywizacja mieszkańców w kierunku zachowania i wykorzystywania dziedzictwa kulinarnego obszaru LGD, motywacja do podejmowania nowych inicjatyw zmierzających do rozwoju nowych form działalności pozarolniczych.
 

Termin na składanie formularzy mija 15 października br. o godz. 14:00.

Plakat        Regulamin rekrutacji            Formularz rekrutacyjny  


 Małe projekty - procedura odwoławcza - nie wpłynęlo odwołanie

Podacz  posiedzenia Rady, które odbyło się 18 sierpnia 2014 r. w Sali Narad UG Stolno, wybrano do dofinansowania 9 operacji w ramach działania "małe projekty", z tego jedna operacja nie mieści się w limicie środków przewidzianych na ten konkurs. Po posiedzeniu Rady beneficjenci mieli prawo odwołać się od dezycji Rady. Żaden z beneficjentów nie złożył wniosku o odwołanie, w związku z czym Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MP-6 pozostaje bez zmian, tak jak podjęto to uchwałą podczas posiedzenia w dniu 18 sierpnia. LISTA OPERACJI WYBRANYCH


 Małe projekty - operacje ocenione

Podczas posiedzenia Rady, które odbyło się 18 sierpnia 2014 r. w Sali Narad UG Stolno, wybrano do dofinansowania 9 operacji, z czego 1 operacja została wybrana jednak nie mieści się w limicie środków przeznaczonych na ten konkurs. 
Rada oceniała i wybrała wnioski złożone w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach działania"małe projekty”.
Informujemy, iż łącznie wpłynęło 9 wniosków. 
 
 

UWAGA !!!

Informujemy, iż od decyzji Rady beneficjentowi przysługuje odwołanie,  które można wnieść w dniach 20.08.-26.08.2014 r. . do godz. 16:00 włącznie.
Odwołanie należy złożyć osobiście, na   druku zamieszczonym poniżej.

ODWOŁANIE


Konkurs na "małe projekty"- zmiana wniosku o przyznanie pomocy

 W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 dokonano modyfikacji aktywnego formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach dziąłnia 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów (PROW_413_MP/8/z.

Pobierz wersję zaktualizowana wniosku 

Informujemy, iż w dokumentacji konkursowej zmienił się tylko wniosek. Pozostałe dokumenty pozostają bez zmian.Konkurs "małe projekty" nabór 21.07-04.08.2014 r. 

Konkurs "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - nabór 22.04.-07.05.2014 r.


Posiedzenie Rady ws oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ORW-3
Konkurs na Pisankę Wielkanocną  - nabór do 21.03.2014 r.


Konkurs "Odnowa i rozwój wsi" nabór 03-28.02.2014 r.


Warsztaty florystyczne "  Na Wigilijnym stole..."  

Organizujemy warsztaty kulinarne „Na Wigilijnym stole…”. Uczestnikami mogą być osoby dorosłe z obszaru działania naszej grupy. Zgłoszenia przyjmowane będziemy w dniach 25-29.11.2013 r. do godz. 15:00.

Pobierz Regulamin rekrutacji, Formularz zgłoszeniowy, Plakat zadania.


Celem warsztatów jest: kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej związanej ze świętami Bożego Narodzenia, integracja i aktywizacja mieszkańców w kierunku zachowania i wykorzystania dziedzictwa kulinarnego LGD, promocja obszaru objętego LSR – promocja założeń LSR, stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w budowaniu społeczeństwa aktywnego, kreatywnego. Zadaniem jest również motywacja do podejmowania nowych inicjatyw zmierzających do rozwoju nowych form działalności pozarolniczych (np. bazy gastronomiczne, usługi cateringowe).


  

Wyniki konkursu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Informujemy, iż w wyniku procedury odwoławczej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" nie wpłynęło żadne odwołanie, w związku z powyższym nie uległa zmianie lista operacji wybranych do dofinansowania.

Do dofinansowania wybrano następujące operacje:

miejsce 1. Beneficjent: Krzysztof Klucznik, zam. Biały Bór, gm. Grudziądz, reprezentujący G.O.W. "Delfin". Tytuł  operacji:  Zagospodarowanie ośrodka wypoczynkowego DELFIN poprzez zakup wyposażenia. Koszt całkowity operacji: 157.807,46 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 49.990,00 zł.

miejsce 2. Beneficjent: Jan Szydlik, zam. Biały Bór, gm. Grudziądz,  reprezentujący firmę Handlowo-Usługową "Szydlik". Zakres operacji obejmuje podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozwinięcie działalności o utworzenie składu kamienia ogrodowego i opału. Koszt całkowity operacji: 61.000,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 30.500,00 zł.

miejsce 3.  Beneficjent: Adrian Jaworski, zam. Lisewo, gm. Lisewo. Tytuł operacji: Utworzenie sklepu ze sprzedażą detaliczną w zakresie usług związanych z działalnością kwiaciarni, księgarni, sklepu z upominkami. Koszt całkowity operacji; 45.000,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 17. 325,00 zł. 


  

Konkurs "małe projekty" Nabór 29.10-14.11.2013  


Warsztaty florystyczne "Rozwój przez tradycję" Plakat Regulamin Karta zgłoszeniowa  


  

KONURS Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw nabór14-28.10.2103  


  

Posiedzenie Rady ws ponownego rozpatrzenia wniosku w ramach MP - 4

Informujemy , iż 25 lipca o godz. 11:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Stolno  odbędzie się Posiedzenie Rady w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku złożonego w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr MP - 4  w ramach działania "małe projekty". Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami związanymi ze złożonym odwołaniem. Dokumenty dostępne są w biurze LGD.   

"MAŁE PROJEKTY" - po posiedzeniu Rady - lista ocenionych operacji   Odwołanie


Rajd rowerowy 22.06.2013


Wyniki naboru w ramach dz. "małe projekty" ---> nabór maj - czerwiec 2013


Rajd rowerowy 22.06.2013 r.


 

 Majówka z LGD Vistula-Terra Culmensis 18.05.2013 r.


 

Nabór wniosków w roku 2013 w  ramach działania "małe projekty"   


 

Konkurs na pisankę Wielkanocną


 

Jarmark Wielkanocny w Przysieku


 

Szkolenie dla członków Rady LGD 25.01.2013 r.


  

Nabór wniosków na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorswt - przesunięty

Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” informuje, iż termin naboru wniosków w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” zaplanowany na okres 14.10.2011 – 07.11.2011. zostaje przesunięty na termin późniejszy, o czym będziemy informować. Przepraszamy za utrudnienia.


 Nabór wniosków "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

czytaj całość
 

"Ziemniak na 100 sposobów" - konkurs kulinarny

Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” z siedzibą w Stolno 112, 86-212 Stolno ogłasza konkurs kulinarny skierowany do osób pełnoletnich z obszarów gmin wiejskich: Chełmno, Grudziądz, Lisewo, Stolno.
Celem konkursu jest:
- promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), tj. obszaru gmin Lisewo, Stolno, Grudziądz, Chełmno,
- kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej,
- integracja i aktywizacja mieszkańców w kierunku zachowania i wykorzystywania dziedzictwa
kulinarnego obszaru LGD. 

czytaj całość


Przypomnienie o konkursie fotograficznym

czytaj całość


 

Listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach zakończonej procedury oceny wniosków w ramach konkursy MP-2

czytaj całość


 

Informacja o zarejestrowanych wnioskach złożonych w odpowiedzi na konkurs nr MP-2 w ramach działania MAŁE PROJEKTY,  tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań  Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia jej celów  objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

czytaj całość 
 

  Informacja o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2011 r. w Urzędzie Gminy Stolno (Sala Narad) , Stolno 112, 86-212 Stolno  o godz. 10:00  odbędzie się  posiedzenie Rady Stowarzyszenia, w związku z konkursem nr MP-2 celem oceny i wyboru operacji w ramach działania    

czytaj całość


  

Ogłoszenie o dyżurach koordynatorów

Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” informuje wszystkich mieszkańców Gmin Chełmno, Grudziądz, Lisewo i Stolno, iż koordynatorzy gminni pełnią dyżury, podczas których świadczą usługi doradcze w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1. „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”

czytaj całość


Raport z aktualizacji LSR

Raport z Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję” przeprowadzonej dnia 29 grudnia 2010 r. LGD „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” przystąpiła do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) poprzez odwołanie się do opinii przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. Aktualizacja zweryfikowała najważniejsze kierunki rozwoju w oparciu o uaktualnione dane. Aby trafnie zidentyfikować cele i przedsięwzięcia do realizacji zaistniałą potrzeba współpracy całej społeczności z terenu na którym działa LGD


czytaj całość


Akademia Liderów      

  Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culemnsis - Rozwój przez Tradycję” organizuje spotkanie szkoleniowe pn.„ Akademia liderów", które odbędzie się w Nowejwsi Chełmińskiej (świetlica wiejska) dnia 22 marca 2011 r.  w godz. 10:00 – 12:50.       Program spotkania zakłada przedstawienie PROGRAMU LEADER w ramach, którego wdrażana jest LSR oraz realizowane jest działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.

czytaj całość


Plany LGD Vistula Terra Culmensis na 2011 rok

 W 2011 roku skupimy się na dwóch obszarach działalności:
1. Nabory wniosków od beneficjentów z terenu LGD. Planujemy w I kwartale 2011 roku ogłosić konkurs na tzw. Małe Projekty. Środki jakie zamierzamy przeznaczyć na ten cel wynoszą 100 tys. zł., gdzie ubiegać się o wsparcie będą mogły zarówno osoby prawne, jak i fizyczne. W II kwartale ogłosimy konkurs na wparcie tworzenia lub rozwoju mikroprzedsiębiorczości na wsi skierowany do osób fizycznych ubezpieczonych w ZUS-ie.  Kwota jaką dysponujemy na to działanie wynosi 200 tys. zł.


czytaj całość


 Wdrażanie LSR

 Prezentacje z wdrażania LSR w latach 2009/2010 oraz plany na przyszłość

wdrażanie 2009/2010 pobierz (plik *ppt  9,5MB)

wdrażanie 2011 pobierz (plik *ppt  0,7 MB)


Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

 Dnia 29 grudnia 2010 r. zostało przeprowadzone spotkanie (konsultacja) połączone z publiczną debatą dotyczącą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru LGD Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję. Celem spotkania była aktualizacja LSR poprzez odwołanie się do opinii przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego.

czytaj całość 


Zawiadomienie o wynikach naboru

 Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zawiadamia, iż w ramach ogłoszonego naboru (19.07.2010 r. - 18.08.2010 r.) w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

czytaj całość 


Kolejny nabór wniosków

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

czytaj całość


Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia

Dnia 01 czerwca 2010 r. w Stolnie w godz. 10:00 do 13:00 odbyło się  posiedzenie Rady LGD w związku z ogłoszonym 15 kwietnia br.  konkursem nr MP-1.
W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę 118 449,55 zł.
Podjętą uchwałą do realizacji zostały wybrane wszystkie operacje

czytaj całość


Zakończono nabór na "Małe projekty"

W dniu 14 maja 2010 r.  zakończył się nabór wniosków w ramach Działania „Małe projekty”, Numer konkursu MP-1.
Zostało złożonych 8 wniosków (wg kolejności złożenia):
1.„Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kolno” - Gmina Chełmno. Koszt całkowity operacji 29 036,00 zł.
2.„Remont świetlicy wiejskiej w Łęgu – miejsca spotkań i integracji mieszkańców”-Gmina Chełmno. Koszt całkowity operacji 61785,12 zł.
3.„Stworzenie warunków do ożywienia świetlicy wiejskiej w Pilewicach poprzez jej remont i wyposażenie- Gmina Stolno. Koszt całkowity operacji 64016,68 zł.
4.„Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Trzebiełuch - Gmina Stolno. Koszt całkowity operacji 49980,34 zł.
5.„Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy w Zakurzewie”-Gmina Grudziądz.  Koszt całkowity operacji 33 533,78 zł.
6.„Kompleks rekreacyjny i wypoczynkowy w miejscowości Piaski” -Gmina Grudziądz.  Koszt całkowity operacji 38 200,00 zł.
7.Kulturowe dziedzictwo gminy Lisewo -przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” - Stowarzyszenie  Przyjaciół Gminy Lisewo.  Koszt całkowity operacji 21380,78 zł.
8.Ogólnopolski Festiwal muzyczny w Lisewie „Jaszczur Music Festival”.  Koszt całkowity operacji 21 415,45 zł.


Informacja o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” informuje, iż w dniu 01.06.2010 r w Urzędzie Gminy Stolno, sala nr 10  o godz. 10:00 odbędzie się  posiedzenie Rady Stowarzyszenia, w związku z konkursem nr MP-1  celem oceny i wyboru operacji w ramach działania Małe projekty realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”  zgodnie z procedurą wyboru operacji

czytaj całość


"Małe projekty” - ważne informajce

Przypominamy, że nabór wniosków trwać będzie do 14 maja 2010 r. do godziny 15.00.
W przypadku dwóch lub więcej operacji, które po ocenie według lokalnych kryteriów wyboru otrzymały ta samą ilość punktów, o kolejności na liście rankingowej decyduje wyskokośc wnioskowanej pomocy – operacja o niższej wartości wnioskowanej pomocy zajmuje wyższą lokatę na liście ocenionych operacji.

czytaj całość


Interpretacje ARiRW i ARiMR w sprawie kwalifkowalności wydatków w ramach Działania „Małe projekty”

TUTAJ można znaleźć informacje dotyczące zakresu kwalifikowalności kosztów w ramach Działania „Małe projekty”
I. Ponadto informujemy, że beneficjentami w Działaniu „Małe projekty” mogą być osoby zameldowane, zamieszkałe na obszarze działania LGD lub wykonujące działalność na tym obszarze

czytaj całość  


WYDATKI na rok 2010

W ramach realizowanego działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” w 201- roku zgodnie z umową PRW.I.6016-1-3/09  00021-6932-UM0200021/09 z dnia 27 stycznia br.  poniesione zostaną następujące wydatki:

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji na rok 2010


Pierwszy nabór wniosków na Działanie Odnowa i rozwój wsi ZAKOŃCZONO

Informujemy, że w dniu 15 litego 2010 r. o godz. 15:00 została zakończona procedura naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

czytaj całość


INFORMACJA O POSIEDZENIU RADY STOWARZYSZENIA

Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” informuje, iż w dniu 02.03.2010 r w Urzędzie Gminy Stolno, sala nr 10 o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia

czytaj całość


BEZPŁATNE  DORADZTWO

Informujemy, że Koordynatorzy Gminni oraz Biuro LGD udziela bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

czytaj całość


WYDATKI na 2009 r.

W ramach realizowanego działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” w 2009 r. zgodnie z zawarta umową NR PRW.I.3040-UE-1119/2009 ; 00011-6932-UM0200007/09 z dnia 5 października 2009 r. poniesione zostaną następujące wydatki

czytaj całość


 OGŁASZAMY KONKURS

Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

czytaj całość


"Szkolimy się"  

W Dniach 20-21 listopada 2009 r. w Inowrocławiu zostały przeprowadzone szkolenia z zakresu procedur naboru i oceny wniosków w ramach LSR.
  Szkolenie miało na celu nabycie nowej wiedzy oraz usystematyzowanie już posiadanych informacji o procedurach naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Szkolenie miało także zintegrować przedstawicieli organów LGD oraz pracowników biura.


czytaj całość


  Konferencja: "Ku lepszej jakości"

Konferencja inauguracyjna odbyła się 6 listopad 2009 r. w Sali Narad przy Gminnym Gimnazjum w Lisewie, ul. Toruńska 16 w godz. 16:00-20:00. Otwarcie konferencji nastąpiło przez prezesa LGD-Sławomira Piernickiego, który przywitał zaproszonych gości po czym przedstawił cel spotkania, którym było przybliżenie uczestnikom założeń Lokalnej Strategii Rozwoju, harmonogramu czasowego i finansowego poszczególnych działań z LSR. Zadaniem konferencji było zaktywizowanie mieszkańców w proces wdrażania LSR. Następnie została przedstawiona przez Marcina Pilarskiego - Sekretarza LGD prezentacja multimedialna Lokalnej Grupy Działania „ Vistula-Terra Culmensis”, po czym przedstawione zostały cele i założenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Vistula-Terra Culmensis”. 

 czytaj całość


 loga

  

Zmieniony ( 11.02.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Osoby online
Odwiedza nas 1 gość
Statystyki wizyt
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj79
mod_vvisit_counterWczoraj93
mod_vvisit_counterBieżący tydzień289
mod_vvisit_counterBieżący miesiąc1000
mod_vvisit_counterRazem961346
Partner Wspierający LGD
PROW 2007-2013
PROW 2014-2020
KONSULTACJE
Fundusz Wyszehradzki
Rejestracja produktów regionalnych
Inicjatywy Obywatelskie
Tradycyjne chleby
Produkt lokalny
Produkt lokalny
Wieś tematyczna