Bezpłatne doradztwo
Redaktor: Administrator   
16.01.2011.
Informujemy, że Koordynatorzy Gminni oraz Biuro LGD udziela  doradztwa w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji:  
 „ Odnowa i rozwój wsi”, 
„ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,  
„ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 
„ Małe projekty”
Więcej informacji tytaj
Zmieniony ( 16.01.2011. )