KONKURS NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ
Redaktor: Administrator   
21.03.2012.
12 marca o godz. 14:00 w Nowejwsi Chełmińskiej  odbyło się podsumowanie konkursu na pisankę wielkanocną.
Celem organizacji tego rodzaju konkursów jest zachowanie tradycji wykonywania pisanek wielkanocnych, kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy oraz aktywizacja mieszkańców oraz promocja obszaru objętego LSR.

Do biura LGD wpłynęło 54  pisanki, w tym 5 sztuk ze względów formalnych  (niezgodność  z Regulaminem) nie podlegało ocenie. 
Dnia 6 marca specjalnie powołana komisja konkursowa dokonała wyboru najładniejszych pisanek. Ocenie podlegało nawiązanie do tradycji, poziom trudności wykonania, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne. Wybrano po jednym zwycięzcy z terenu z każdej z gmin wchodzących w skład LGD, tj. z gminy Chełmno zwyciężyła pisanka Pana Karola Majer, ze Stolna - Pani Katarzyny Piaseckiej, z Lisewa – Pani Katarzyny Klafczyńskiej oraz z gminy Grudziądz - Pani Agaty Bandurskiej.
Komisja dodatkowo wyróżniła prace: Adama Szepielaka (Stolno), Justyny Zimmermann (Grudziądz), Ilony Górczyńskiej (Lisewo) oraz Grzegorza Kreczmer (Chełmno).

 Poprawnie złożone prace zostały zgłoszone do udziału w Wojewódzkim Konkursie Pisanek Wielkanocnych organizowanym przez Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Przysieku, 87-134 Zławieś Wielka, gdzie dnia 31 marca 2012 r. podczas „Jarmarku Wielkanocnego” nastąpi rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników.
Zwycięzcy otrzymali żelazka firmy Bosch a pozostali uczestnicy otrzymali zestaw świec.