Zdobądz nowe kwalifikacje
Redaktor: Administrator   
04.06.2009.
 
 kuj-pom kapital efs ue
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis” otrzymało dotację w ramach organizowanego konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego Priorytet IX Programu operacyjnego Kapitał Ludzkidziałanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. W ramach projektu będzie można nabyć kwalifikacje dotyczące rękodzieła artystycznego (szydełkowanie, haftowanie, koronkarstwo, biedermeier, decoupage, malowanie ceramiki, wieńce na każdą okazję), co jest celem głównym projektu. Ponadto projekt zakłada poprawę poziomu wykształcenia mieszkańców wsi, wzrost aktywności mieszkańców wsi, przeciwdziałanie marginezacji i wykluczeniu społecznemu, podniesienie świadomości w zakresie korzyści płynących z kształcenia.Rękodzieło to jeden pomysłów na to by wykorzystując tradycję,kulturę móc w przyszłości poprawić swój byt materialny. Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji. Rekrutacja uczestników opierać się będzie na prostej metodzie z uwzględnieniem zasady równych szans w tym równości płci. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze uczestników z wyznaczonym terminem zgłoszeń skierowanym do mieszkańców LGD ustalona zostanie lista uczestników kursu ( na podstawie zgłoszeń). Więcej informacji na temat naboru uczestników ukaże się wkrótce na stronie internetowej oraz w formie ogłoszeń. 
 
terminy i miejsca szkoleń
 
ZAKOŃCZENIE  WARSZTATÓW
Warsztaty przeprowadziła Akademia Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Toruniu (www.akademie.com.pl) oferując nam swoich najlepszych szkoleniowców, którzy chętnie nieśli pomoc uczestnikom warsztatów.

Uczestnicy mogli nauczyć się szydełkowania, haftowania, koronkarstwa, sztuki zdobienia decpupage oraz biedermeiere, co jest obecnie bardzo modne, malowania ceramiki oraz robienia wieńców.

Każdy z uczestników kursu mógł skorzystać z porady szkoleniowca lub pomocy, jeżeli nie radził sobie z jakimś zadaniem. Z rozmów z uczestnikami wynika, że najtrudniejsza była sztuka zdobienia drewna (tace, serwetniki). Efektem końcowym warsztatów było wykonanie przez każdą z uczestniczek pudełka na upominki, wieńców, tacy oraz serwetnika, wazonu, ozdobnej figurki oraz wielu serwet. Każda z Pań wykonane prace mogła zabrać ze sobą do domu, co dodatkowo mobilizowało je by wykonywać je wkładając w prace całe swoje serce. I tak też się stało, bo wykonane prace są naprawdę na wysokim poziomie. Ze strony akademii uczestnicy mogli liczyć codziennie na kawę praz coś słodkiego, co dawało zapał i energię do pracy.

     Warsztaty odbywały się po 5 godzin dziennie przez 9 dni w każdej grupie i zostały przeprowadzone na terenie czterech wyżej wymienionych gmin w miejscowościach Cepno, Lisewo, Kolno oraz w Grudziądzu. Razem zostało przeszkolonych 40 osób, które zaświadczenia o odbytym kursie oraz o zdobytych kwalifikacjach otrzymali na oficjalnym zakończeniu warsztatów, które odbyło się 16 września br. w Wabczu (świetlica wiejska). Na spotkaniu podsumowującym warsztaty można było zobaczyć wszystkie wykonane prace.

Spotkanie rozpoczął Prezes – Jerzy Rabeszko, następnie wystąpił przedstawiciel z Akademii Kształcenia Zawodowego, po czym puszczono prezentację z przebiegu warsztatów. Kolejnym etapem spotkania było wydanie zaświadczeń o odbytym kursie a następnie wszystkich uczestników oaz zaproszonych gości – Wójtowie Gmin wchodzący w skład LGD, którzy są wiceprezesami w Lokalnej Grupie Działania zaproszono na poczęstunek przygotowany przez restaurację Hotel Centralny z Chełmna. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.
 


Projekt realizowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego:Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5.
„ Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"