Proces konsultacyjny
Redaktor: Administrator   
26.08.2014.
      

Poczytaj o RLKS
 

Szanowni Państwo, w ramach prowadzonego procesu konsultacji społecznych, dotyczących założeń nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, podsumowaliśmy efekty naszych dotychczasowych prac, które prezentujemy poniżej.  Do tej pory przeprowadziliśmy: badanie ankietowe mieszkańców w okresie czerwiec - wrzesień 2014 r. (ankiety internetowe, sondaże, wywiady, ankiety). Dotarliśmy również do osób młodych (uczniowie szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), wśród których przeprowadziliśmy „Akcję wlepkową” w miesiącu czerwcu 2014 r. Osoby prowadzące szkolenie zostały odpowiednio przeszkolone, poinformowane o sposobach prowadzenia wywiadów, rozmów, o sposobach tworzenia ankiet, pism. Szkolenie odbyło się 12 czerwca br. w UG Chełmno.  Ponadto odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami, tzw. spotkania grup roboczych - w dniach 18 i 24 listopada 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Stolnie. Uczestnikom zostały zaprezentowane wyniki z przeprowadzonych badań. Bardzo ważna podczas tych spotkań była praca w grupach, praca indywidualna nad powstałymi problemami (tematami) do rozwiązań w ramach prowadzonych konsultacji społecznych. Tutaj uczestnicy mogli zadawać pytania, mogli się poznać, zaprezentować swoją osobę, swoją działalność a przede wszystkim przedstawić swoje oczekiwania, pomysły. Mieszkańcy jasno też wskazywali czego już nie chcą, by było realizowane a co jest na prawdę potrzebne. Przeprowadziliśmy dwa spotkania panelu ekspertów (moderator, który cały czas czuwał nad procesem konsultacji  w dniach: 01.10.2014 r. oraz w dniu 18.12.2014 r., gdzie omawiany był na bieżąco prowadzony proces konsultacji. W okresie od 12 do 17 grudnia prowadzone były konsultacje otwarte, podczas których mieszkańcy mogli wnosić swoje uwagi, propozycje do wypracowanych przez grupy robocze i panel ekspertów pomysłów, rozwiązań. O wszystkich pracach, jej wynikach mieszkańcy byli informowani na bieżąco poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej www.lgdvistula.org. Dodatkowo informacje zostały przesyłane uczestnikom konsultacji na podane na spotkaniach adresy e-mail. 

Poniżej prezentujemy wyniki:

Raport końcowyz przebiegu procesu konsultacji społecznych dotyczących założeń Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję na lata 2014-2020

Zał. nr 1 do raportu - Raport końcowy z badania mieszkańców LGD Vistula Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję

 

Zał. nr 2 do raportu -Wnioski ze spotkań grup roboczych

 

 

 Każdy Wasz głos był i jest dla nas ważny !!!

 Konsultacje przeprowadzone były w ramach projektu „Konsultacje Społeczne w Powiecie Chełmińskim” 
 
 

 WSPÓLNIE WYTYCZALIŚMY KIERUNEK DZIAŁANIA

Wspólnie z mieszkańcami z obszaru LGD „Vistula”, tj. z obszaru gmin Chełmno, Grudziądz, Lisewo, Stolno oraz z miasta Chełmno  zastanawialiśmy się nad rozwiązaniem problemów dotyczących tematów, które w badaniu opinii mieszkańców zasługują na największą uwagę i wskazanie rozwiązań.

18 i 24 listopada br. od samego rana wspólnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, ośrodków zdrowia, szpitala, klubów, kółek, związków, lokalnych liderów, sołtysów pochyliliśmy się nad tematem „Aktywność społeczna, Oferta spędzania czasu wolnego, Ochrona zdrowia, Sport, Rekreacja, Edukacja”.

W tych samych dniach,  w godzinach popołudniowych, opracowano również rozwiązania dla tematu „Rynek pracy, Zarobki”, gdzie wspólnie z przedsiębiorcami z regionu, przedstawicielami Urzędu Pracy, szkół zawodowych, rolnikami, osobami, które korzystały ze wsparcia z naszej grupy szukaliśmy alternatywnych rozwiązań dla sfery przedsiębiorczości.

Podczas spotkań, wspólnie z moderatorem procesu konsultacyjnego, udało nam się wypracować wiele pomysłów, rozwiązań, z których wiele zostanie wykorzystanych w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, tj. dokumencie, który wytyczał będzie kierunek działania naszej grupy w przyszłym okresie programowania.

Prezentujemy Państwu wersję Raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych w  okresie czerwiec-wrzesień 2014 r., tj. wyniki z ankiet, wywiadów, sondaży. RAPORT
Wyniki ze spotkań zostaną opublikowane niezwłocznie po ich opracowaniu przez moderatora. Po opublikowaniu tego materiału będzie można wnosić jeszcze swoje uwagi, komentarze, o czym będzie informować.
 
FOTO ze spotkania 

Kolejne spotkanie w ramach procesu konsultacyjnego

     W dniu 01.10.2014 r. na Sali Narad w UG Stolno odbyło się spotkanie panelu ekspertów  (Zarząd LGD, pracownicy biura, moderator, przedstawiciel Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki - realizator projektu "Konsultacje społeczne w Powiecie Chełmińskim") podczas którego zostały zaprezentowanie wyniki diagnozy (ankiety, wywiady, sondaże, akcja wlepkowa). Spośród poruszonych wielu tematów wyodrębniono  kluczowe obszary wymagające omówienia, opracownaia planu działania, poprawy, które przypisano do dwóch grup tematycznych:

I grupa tematyczna - Rynek pracy, Zarobki mieszkańców.

II grupa tematyczna - Aktywność społeczna, Oferta spędzania czasu wolnego oraz Ochrona zdrowia, Sport i rekreacja, Edukacja i kultura, historia, tradycje.

Wyniki diagnozy wyodrebniły dwie preferowane do objęcia szczególnym wsparciem grupy - mianowicie dzieci i młodzież oraz osoby starsze (seniorzy). 

Podczas spotkania ustalono wstępne terminy spotkań grup tematycznych, i tak:

- 18 listopada 2014 r. w godzinach porannych spotka się grupa tematyczna nr II, w godz. popołudniowych grupa tematyczna nr I,

- 24 listopada 2014 r. w w godzinach porannych spotka się grupa tematyczna nr II, w godz. popołudniowych grupa tematyczna nr I.

O dokładnych termianach i miejscach spotkań będziemy informować na bieżąco za pomocą plakatów oraz na stronie internetowej LGD oraz bezpośrednio w Biurze LGD (w budynku UGStolno). Już dzisiaj zgłoś się do grupy tematycznej za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub telefonicznie 56 677-09-07 lub 501-795-541. Serdecznie zapraszamy do Biura LGD celem uzyskania więcej informacji.    

FOTO ze spotkania

  

PROCES KONSULTACJI  
LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU  (LSR)
W NOWYM OKRESIE PROGRAMOWANIA PROW 2014-2020.


Czeka nas nowy okres programowania PROW 2014-2020 i opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Vistula-Terra Culmensis”. Chcielibyśmy wszystkie zaplanowane do realizacji zadania zaplanować, omówić właśnie z Wami. Informacje, które uzyskamy od Państwa  wykorzystamy  do wytyczenia kierunków działania   LGD  w nowym okresie programowania.

Chcemy zrozumieć Państwa  potrzeby, oczekiwania - w tym celu przeprowadzamy konsultacje społeczne na obszarze LGD.

Chcemy się dowiedzieć m.in.: co, gdzie, w jakiej kwocie ma być sfinansowane, co nie powinno być już realizowane a co nie powinno być w ogóle finansowane, do kogo powinny trafiać środki, czego oczekujecie od LGD, jakie macie pomysły.....

Proces składa się z kilku etapów – zobacz harmonogram

Będziemy wdzięczni za wyrażanie swojej opinii a tym samym pomoc w opracowaniu
dokumentu, który ma służyć wszystkim mieszańcom z obszaru LGD „Vistula - Terra Culmensis”.

Ankieta - prosimy o wypełnienie i odesłanie na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć z dopiskiem ANKIETA w terminie: do 5 września 2014 r.CEL KONSULTACJI:

Wytyczenie kierunków rozwoju obszaru LGD w nowym okresie programowania PROW 2014-2020.
Stworzenie skutecznych mechanizmów współpracy / komunikacji z mieszkańcami z obszaru LGD.


Poczytaj więcej o  planach na nowy okres programowania - tekst od strony 211 dotyczy działalności LGD.

Każdy Twój głos jest dla nas ważny!!!Konsultacje zostaną przeprowadzone w ramach projektu „Konsultacje Społeczne w Powiecie Chełmińskim” 


Zmieniony ( 26.02.2015. )