Umowa ramowa
Redaktor: Administrator   
23.05.2016.

 UMOWA NA WDRAŻANIE LSR

 

  pobierz:=----->   Umowa ramowa - 19.05.2016 r. 

 

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność (LSR) Uchwałą Nr 22 Komisji do spraw oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność z dnia 27 kwietnia 2016 r. została wybrana do realizacji.
  

19 maja br. w toruńskim Centrum Kulturalno - Kongresowym „Jordanki” w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na obszarze działania LGD „Vistula-Terra Culmensis”.

Nasza grupę godnie reprezentowali: pracownik biura - Marlena Laskowska oraz Prezes - Marcin Pilarski, który dokonał uroczystego podpisania umowy. LGD „Vistula” na obszar swojego działania uzyskała tym samym możliwość wsparcia finansowego w wysokości 25.900.931,56 zł.


  

 

Środki te zostaną rozdysponowane na obszar działania grupy na wsparcie działań w zakresie przedsiębiorczości (rozwój istniejących, tworzenie nowych firm, utworzenie inkubatorów przedsiębiorczości), na poprawę atrakcyjności obszaru (działania infrastrukturalne, w tym budowę lokalnych dróg), na działania w zakresie aktywizacji i animacji, wzmocnienia kapitału społecznego, na promocję obszaru, promocję LGD i LSR, na realizację projektów współpracy, na funkcjonowanie grupy.

 

 Dziękujemy za pomoc, zaangażowanie, uwagi w opracowaniu naszej LSR

 


 

 

Zmieniony ( 23.05.2016. )